CoCalc Shared FilesОснови використання LaTeX.sagewsOpen in CoCalc with one click!
Authors: Tanya Gudim, Popel Maya, Yulia Parhomenko
Views : 45
%html <em>Якщо у Вас в процесі компіляції з'явилась помилка про ділення на 0, тоді Вам слід задати рівняння дотичної наступним чином:</em> використовуючи команди <strong>мови LaTeX</strong>.
Якщо у Вас в процесі компіляції з'явилась помилка про ділення на 0, тоді Вам слід задати рівняння дотичної наступним чином: використовуючи команди мови LaTeX.

Елементи мови LaTeX

Використання самої мови:
aa
Приклад степені та множення:
a7b6a_7 \cdot b^6
Приклад задання дробу:
7+ad\frac {7+a} {d}
Додати до мови LaTeX змінну:
55
Додати до мови LaTeX дві змінні:
5+95 + 9
Додати до мови LaTeX дві змінні із застосуванням додаткових дій (наприклад піднесення до степеня):
5+9a5 + {9}^a
Додати до мови LaTeX задану функцію:
4x3+15x4 \, x^{3} + \frac{1}{5} \, x
Додати до мови LaTeX декілька функцій:
4x3+15x+x874 \, x^{3} + \frac{1}{5} \, x + \sqrt{x^{\frac{8}{7}}}
Приклад задання дробу та декількох функцій:
x3+xx\frac {x^{3} + x} {\sqrt{x}}
Приклад задання 2-х дробів та декількох функцій:
x3+xx=ax3+x\frac {x^{3} + x} {\sqrt{x}} = \frac {a} {x^{3} + x}
Розглянемо на прикладі завдання 1.2
[t=(2)\displaystyle t = \left(-2\right), t=2\displaystyle t = 2]
[t=2\displaystyle t = 2]
[t=2\displaystyle t = 2]
(0,0,0)\displaystyle \left(0,\,0,\,0\right)
x40\frac {x-4}{0}
Приклад виведення на мові LaTeX фігурної дужки (для рівняння головної нормалі):
{x2x\left \{\begin{aligned} x^{2} \\ \sqrt{x} \end{aligned}\right.
{x2xcos(x)2Александра\left \{\begin{aligned} x^{2} \\ \sqrt{x} \\ \cos\left(x\right)^{2} \\ Александра \end{aligned}\right.
Для загального розвитку
limn014x22\lim\limits_{n \to 0} {\frac{1}{4} \, x^{2}}^2
limnn2\lim\limits_{n \to \infty} n^2

k=1nk2\sum\limits_{k=1}^n k^2

1+(11+x)1 + \left( \frac1{1+x} \right)
x2n+1ab\left. \frac{x^2}{n+1}\right|_a^b
1+3+(2n1)n\underbrace{1 + 3 + (2n-1)}_n
abxn\int\limits_a^b x^n
Xf(x)dx\iiint\limits_X f(x)\,dx
(1001)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
1001\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}
x0 x\geq 0
aba \neq b
±a278\pm \sqrt{a^2-78}
n=29(nb2)\prod\limits_{n=2}^9 (n \cdot b^2)