Open with one click!
%typeset_mode True
%typeset_mode True
%html <strong>Komentář</strong> $x^2+y^2$.
Komentář x2+y2x^2+y^2.
%latex Komentář a \textbf{matematika} $x^2+y^2$.
1+1;#komentar
2
#Příkaz provedeme klávesou Shift+Enter, odřádkování Enter - změnu provedeme v nastavení účtu
2\displaystyle 2
1+1;2+2 #Více příkazů na jednom řádku oddělujeme středníkem (;)
2 4
factor? #Nápověda

Sage má automatické doplňování příkazů. Zkuste napsat do následujícího políčka text fac a stisknout tabelátor. Ukážou se všechny příkazy začínající těmito slovy. Vyberte si kterýkoliv z nich, připište za něj otazník  a stiskněte opět tabelátor. Objeví se nápověda k tomutu příkazu.

factor v1=factorial(20)-factorial(12);v1
<function factor at 0x7f906af03e60>
2432902007697638400\displaystyle 2432902007697638400
factor(v1);
2103552711341976119\displaystyle 2^{10} \cdot 3^{5} \cdot 5^{2} \cdot 7 \cdot 11^{3} \cdot 41976119
v1.next_prime()
2432902007697638557\displaystyle 2432902007697638557
(2^30/3^20)*sqrt(2) #Sage pracuje v přesné aritmetice.
107374182434867844012\displaystyle \frac{1073741824}{3486784401} \, \sqrt{2}
(2^30/3^20)*sqrt(2).n()
0.435501618497698\displaystyle 0.435501618497698
N((2^30/3^20)*sqrt(2))
0.435501618497698\displaystyle 0.435501618497698
var('i') #Narozdíl od Maplu a Maximy je třeba proměnné (kromě proměnné x) předem deklarovat.
i\displaystyle i
sum((1+i)/(1+i^4), i,1,20)
2753108915513951266418473494479966526667515770634998143458420014321653762264974190884124027285387789492160976952723410943046016049\displaystyle \frac{27531089155139512664184734944799665266675157706349981434584200143}{21653762264974190884124027285387789492160976952723410943046016049}
N(sum((1+i)/(1+i^4), i,1,20), digits=30)
1.27142289724276359903349287003\displaystyle 1.27142289724276359903349287003
sum((1+i)/(1+i^4), i,1,20).n(digits=30)
1.27142289724276359903349287003\displaystyle 1.27142289724276359903349287003
var('j')
j\displaystyle j
sum((1+j)/(1+j^4), j,1,20)
2753108915513951266418473494479966526667515770634998143458420014321653762264974190884124027285387789492160976952723410943046016049\displaystyle \frac{27531089155139512664184734944799665266675157706349981434584200143}{21653762264974190884124027285387789492160976952723410943046016049}
N(pi);n(pi)
3.14159265358979\displaystyle 3.14159265358979
3.14159265358979\displaystyle 3.14159265358979
((3+5*I)*(7+4*I)); #Komplexní jednotku zadáváme pomocí I.
47i+1\displaystyle 47 i + 1
var('y')
y\displaystyle y
(x+y)^3*(x-y)^2
(x+y)3(xy)2\displaystyle {\left(x + y\right)}^{3} {\left(x - y\right)}^{2}
((x+y)^3*(x-y)^2).expand() #roznásobení závorek
x5+x4y2x3y22x2y3+xy4+y5\displaystyle x^{5} + x^{4} y - 2 \, x^{3} y^{2} - 2 \, x^{2} y^{3} + x y^{4} + y^{5}
((x+y)^3*(x-y)^2).expand().factor() #rozklad na součin
(x+y)3(xy)2\displaystyle {\left(x + y\right)}^{3} {\left(x - y\right)}^{2}
simplify(x/2+x/5) #zjednoduseni vyrazu
710x\displaystyle \frac{7}{10} \, x

Uložení výrazu do proměnné.

f=(x^3-x)/(x^4-1);f
x3xx41\displaystyle \frac{x^{3} - x}{x^{4} - 1}
f.simplify_full()
xx2+1\displaystyle \frac{x}{x^{2} + 1}
vyraz=sin(x)^2+cos(x)^2;vyraz.simplify_trig()
1\displaystyle 1
(cos(x)^2).trig_reduce()
12cos(2x)+12\displaystyle \frac{1}{2} \, \cos\left(2 \, x\right) + \frac{1}{2}

Jedno znaméno = se v programu Sage používá pro přiřazení hodnoty do proměnné. Pro rovnice se používají dvě rovnítka za sebou.

%typeset_mode True
x^2-7==0 #rovnice
x27=0\displaystyle x^{2} - 7 = 0
(x^2-7==0).rhs();(x^2-7==0).lhs() #prava a leva strana
0\displaystyle 0
x27\displaystyle x^{2} - 7
solve(x^2-7==0, x)
[x=7\displaystyle x = -\sqrt{7}, x=7\displaystyle x = \sqrt{7}]

Získání všech řešení.

solve(sin(3*x+pi/3)==1/2,x) #neziskame vsechna reseni
[x=118π\displaystyle x = -\frac{1}{18} \, \pi]
solve(sin(3*x+pi/3)==1/2,x,to_poly_solve='force')
[x=118π+23πz61\displaystyle x = -\frac{1}{18} \, \pi + \frac{2}{3} \, \pi z_{61}, x=16π+23πz63\displaystyle x = \frac{1}{6} \, \pi + \frac{2}{3} \, \pi z_{63}]
eq1=y==3*x+1;eq2=y==x-1;eq1;eq2
y=3x+1\displaystyle y = 3 \, x + 1
y=x1\displaystyle y = x - 1
sol=solve([eq1,eq2],x,y); sol #reseni soustavy rovnic
[[x=(1)\displaystyle x = \left(-1\right), y=(2)\displaystyle y = \left(-2\right)]]

Práce s nn-ticemi

A=solve(x^4-2*x^2==0,x);A
[x=2\displaystyle x = -\sqrt{2}, x=2\displaystyle x = \sqrt{2}, x=0\displaystyle x = 0]
A[0] #prvni prvek (index 0)
x=2\displaystyle x = -\sqrt{2}
A[1]
x=2\displaystyle x = \sqrt{2}

Deklarace funkce

f(x)=x^2
f
x  x2\displaystyle x \ {\mapsto}\ x^{2}
f(4)
16\displaystyle 16
%typeset_mode True f=x^2 #deklarace f jako vyrazu, ne funkce
f
x2\displaystyle x^{2}
f(x=4)
16\displaystyle 16
f.subs(x=4)
16\displaystyle 16
%html Práce s grafikou
Práce s grafikou
plot(ln(x), (x,0,10))
plot(ln(x), (x,0,10)).save('obrazek.pdf')
plot(ln(x), (x,0,10))+text('Graf funkce $f(x)=\ln(x)$',(2,2), fontsize=12)
(plot(ln(x), (x,0,10))+text("Graf funkce $f(x)=\ln(x)$",(2,2), fontsize=12)).save('obrazek1.pdf')
plot(e^x, (x,-3,5),ymax=100,ymin=0)
plot(tan(x), (x,-3,3), ymax=10, ymin=-10,detect_poles=True)
%html <p>Úskalí</p>

Úskalí

plot(e^x+ln(abs(4-x)), (x,0,5))
plot(e^x+ln(abs(4-x)), (x,3.99,4.01),detect_poles=True)
rov1=sqrt(x-2)==sqrt(2*x-3);rov1
x2=2x3\displaystyle \sqrt{x - 2} = \sqrt{2 \, x - 3}
res1=solve(rov1, x, to_poly_solve='force');res1
[x=1\displaystyle x = 1]
p1=plot(sqrt(x-2), (x,2,7));p2=plot(sqrt(2*x-3), (x,1.5,7));p1+p2
rov1.subs(x=(res1[0].rhs()))
i=i\displaystyle i = i
log(x+4)+log(x2)=log(x+3)\displaystyle \log\left(x + 4\right) + \log\left(x - 2\right) = \log\left(x + 3\right)
res2=solve(rov2,x, to_poly_solve='force');res2
[x=32512\displaystyle x = -\frac{3}{2} \, \sqrt{5} - \frac{1}{2}, x=32512\displaystyle x = \frac{3}{2} \, \sqrt{5} - \frac{1}{2}]
((res2[0])).rhs().n();((res2[1])).rhs().n()
3.85410196624968\displaystyle -3.85410196624968
2.85410196624968\displaystyle 2.85410196624968
p1=plot(log(x+4)+log(x-2), (x,2,4));p2=plot(log(x+3), (x,-3,4));p1+p2
%typeset_mode True
rov4=2*(2^x)^2-7*2^x+3==0; rov4
222x72x+3=0\displaystyle 2 \cdot 2^{2 \, x} - 7 \cdot 2^{x} + 3 = 0
%typeset_mode True solve(2*(2^x)^2-7*2^x+3==0, x, to_poly_solve='force')
[]
plot(2*(2^x)^2-7*2^x+3, (x,-2,2))
solve(2*(y)^2-7*y+3==0, y, to_poly_solve='force')
[y=(12)\displaystyle y = \left(\frac{1}{2}\right), y=3\displaystyle y = 3]
solve(2^x==3, x);solve(2^x==1/2,x)
[x=log(3)log(2)\displaystyle x = \frac{\log\left(3\right)}{\log\left(2\right)}]
[x=(1)\displaystyle x = \left(-1\right)]
(solve(2^x==3, x)[0]).rhs().n()
1.58496250072116\displaystyle 1.58496250072116