Sharedwww / talks / 2011-02-11-sqrt5 / slidesOpen in CoCalc
auto/
sqrt5.tex
sqrt5.toc
sqrt5.snm
sqrt5.pdf
sqrt5.vrb
sqrt5.nav
sqrt5.log
sqrt5.aux
sqrt5.out
pics/