CoCalc -- Collaborative Calculation in the Cloud
SharedSage genom exempel / Typkonvertering.sagewsOpen in CoCalc

Typkonvertering

De datatyper som är standard i Python är bool, int, list, tuple, set, dict och str. I Sage är fler datatyper definierade och man kan även defineira egna om så behövs.
sv = 3 < 2  # logiskt uttryck, 'sv' är en förkortning för sanningsvärde
type(sv)
<type 'bool'>
a = 1/3
type(a)
<type 'sage.rings.rational.Rational'>
t = 'abc'
type(t)
<type 'str'>
type(pi)
<type 'sage.symbolic.expression.Expression'>
Om typA\mathtt{typA} och typB\mathtt{typB} är två olika datatyper sådana att typAtypB\mathtt{typA} \subset \mathtt{typB} och om xx är en variabel av typen typA\mathtt{typA} så kan man lyfta xx till datatypen typB\mathtt{typB} genom att skriva typB(a).
parent(a)
Rational Field
parent(pi)
Symbolic Ring
a = RR(a)  # betrakta a som reellt tal i fortsättningen
a
0.333333333333333
str(a)  # från tal till textsträng
'0.333333333333333'
n = ZZ('2016')  # från textsträng till heltal
parent(n)
Integer Ring
list(t)  # splittra en textsträng till en lista
['a', 'b', 'c']