CoCalc Public FilesSage genom exempel / Skriptfiler.sagewsOpen with one click!
Author: Robert Nyqvist

Skriptfiler

I filen skript.sage är två funktioner definierade: splittratext och fkn (klicka här för att öppna filen).
print ''.join(file('skript.sage'))
# # Exempel på en skriptfil (Sage) # def splittratext(s, t ='-') : """Lägger till tecknet t mellan varje tecken i tessträngen s.""" l = list(s) return t.join(l) def fkn(x, y) : if x < y^2 : z = y^2 - x else : z = x - y^2 return z
Vi läser in filen med load.
load('skript.sage')
help(splittratext)
Help on function splittratext: splittratext(s, t='-') Lägger till tecknet t mellan varje tecken i tessträngen s.
splittratext('Bindestrek')
'B-i-n-d-e-s-t-r-e-k'
splittratext('femhundrafemtiofem', '555')
'f555e555m555h555u555n555d555r555a555f555e555m555t555i555o555f555e555m'
fkn(3, -2)
1
fkn(7,2)
3