CoCalc -- Collaborative Calculation in the Cloud
SharedSage genom exempel / Selektion.sagewsOpen in CoCalc

Selektion

Med if-kommandot kan man styra om en kod ska exekveras eller inte beroende på sanningsvärdet för ett givet logiskt uttryck.
a = 2
if a >= 0 :
  print u'Variabeln a är positivt eller lika med 0'
Variabeln a är positivt eller lika med 0
Den kod som hör till if-satsen ska skrivas med indrag. Om koden består av flera rader ska de ha lika stort indrag.
a = -7
if a >= 0 :
  print u'Variabeln a är positivt eller lika med 0'
print u'Vadå - jag dyster?' # denna rad ingår inte i if-satsen
Vadå - jag dyster?
Vi kan även styra vad som ska exekveras då villkoret är falskt.
a = -7
if a >= 0 :
  print u'Variabeln a är positivt eller lika med 0'
else :
  print u'Variabeln a är negativ'
Variabeln a är negativ
Vi kan även nästla if-satser, med större indrag för respektive nivå.
a = 2
if a >= 0 :
  print u'Variabeln a är positivt eller lika med 0'
  if a == 0 :
    print u'Variabeln a är lika med 0'
else :
  print u'Variabeln a är negativ'
Variabeln a är positivt eller lika med 0
I följande exempel är koden densamma som ovan, fast med ett annat värde på variabeln a.
a = 0
if a >= 0 :
  print u'Variabeln a är positivt eller lika med 0'
  if a == 0 :
    print u'Variabeln a är lika med 0'
else :
  print u'Variabeln a är negativ'
Variabeln a är positivt eller lika med 0 Variabeln a är lika med 0
Det går bra att dela upp i flera olika fall.
a = 0
if a > 0 :
  print u'Variabeln a är positivt'
elif a == 0 : # elif = else if (annars om)
  print u'Variabeln a är lika med 0'
else :
  print u'Variabeln a är negativ'
Variabeln a är lika med 0