CoCalc Public FilesSage genom exempel / Att_arbeta_med_Worksheet.sagewsOpen with one click!
Author: Robert Nyqvist

Att arbeta med Worksheet i CoCalc

Projekt

Vid inloggning kommer du vanligtvis till din projektsida. Om inte klickar du på Projects längst upp till vänster. Et projekt kan betraktas som ett sätt att organisera dina filer, som t.ex. mappar i ett datorsystem. Du kan dela ett projekt med andra. För att skapa ett nytt projekt i Sage klickar du på New Project i på projektsidan. För att öppna projektet klickar på du den i listan över projekt.

Skapa filer

Skapa en fil i ditt projekt genom att klicka på New (till höger om fliken Files). Det öppnar dialogfönstret för att skapa en ny fil eller att ladda upp en fil. Filer på formatet SageMath Worksheet får automatiskt filändelsen sagews.

Celler

Innehållet i ett dokument på formatet SageMath Worksheet delas upp i celler. En cell är ett block som består av in- och utdata. Man kan blanda text och beräkningar och på så vis skapa ett lättläst dokument. Inblocket till en textcell inleds med %html och formateras med HTML-taggar. Även Markdown kan användas vilket markeras med %md. Du behöver inte kunna koda i HTML -- när man skriver %html i början av en cell ändras automatiskt menyn för infogning av HTML-kod. En underunderrubrik t.ex. infogas mellan <h3> och </h3>. För att erhålla en typsatt version av koden trycker man Shift+Enter, förutsatt att markören står någonstans i aktuell kod.
%html <h3> Exempel (textcell) </h3> I detta exempel ser vi både koden och det typsatta resultatet. Notera det vertikala strecket till vänster som markerar utblocket.

Exempel (textcell)

I detta exempel ser vi både koden och det typsatta resultatet. Notera det vertikala strecket till vänster som markerar utblocket.
Man exekverar en textcell med Shift+Énter. För att dölja koden och endast visa den typsatta versionen, d.v.s. utblocket, klickar man på den lilla triangeln till vänster om koden. Markören står därefter i en ny cell redo för ytterligare inmatning. Man kan gå tillbaka och korrigera felaktigheter eller lägga till mer text eller kod om man upptäcker att något saknas. För att ändra i en textcell klickar man på den lilla triangeln för att visa koden för den formaterade texten. Ett vanligt Enter infogar en radbrytning i inmatningsdelen av en cell.
%html <h3> Exempel (matematik) </h3> Formler i textceller typsätts med LaTeX-kod som till exempel $a^2 + b^2 = c^2$ och $$ \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}. $$

Exempel (matematik)

Formler i textceller typsätts med LaTeX-kod som till exempel a2+b2=c2a^2 + b^2 = c^2 och k=11k2=π26. \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.

Exempel (skript)

Det går även att formatera text med JavaScript och CoffeeScript. Av säkerhetsskäl exekveras inte sådan kod i publika dokument.
%coffeescript idag = new Date d = idag.getDate() m = idag.getMonth() + 1 y = idag.getFullYear() if d < 10 d = '0' + d if m < 10 m = '0' + m print 'Dagens datum är ' + y + '-' + m + '-' + d + '.'

Celler för beräkningar

Kod för t.ex. beräkningar skrivs i egna celler. Vid exekvering med Shift+Enter döljs inte koden och eventuell utdata visas. Använd gärna mellanslag för att göra koden mer lättläst.

Exempel (beräkningar)

För att t.ex. beräkna summan 1+11 + 1 skriver man 1 + 1 och trycker sedan Shift+Enter.
1 + 1
2
Markören behöver inte stå i slutet av koden då du trycker Shift+Enter. Även i denna typ av celler kan man gå tillbaka och korrigera i koden, för att sedan utföra räkningen igen genom att trycke Shift+Enter. För att infoga en cell mellan två existerande celler klickar man den horisontella linjer mellan de aktuella cellerna. Det skapar en ny cell. Markören hamnar i nästa cell när man tryckt Shift+Enter. Med pil upp och pil ned flyttar man markören till önskad cell.

Spara arbetet

Filen sparas kontinuerlig då och då. Du kan också i menyn klicka på Save för att spara filen. Till vänster om Save finner du ikonen för utskrift. Denna skapa en pdf-version av filen som du kan t.ex. spara ned eller skriva ut. Du loggar ut ur CoCalc via inställningarna (kugghjulet uppe till höger).