CoCalc Public FilesSage genom exempel / Aritmetik.sagewsOpen with one click!
Author: Robert Nyqvist

Aritmetik

Addition, subtraktion, multiplikation och division skrivs med plustecken (+), minustecken (-), asterisk (*) respektive snedstreck (/).
1 + 1
2
2 - 5
-3
3491 * 825
2880075
3452/1928
863/482
För en mer lättläst utdata kan man sätta typeset_mode till sant.
typeset_mode(True)
3452/1928
863482\displaystyle \frac{863}{482}
Notera att Sage utför alla beräkningar med oändlig precision och går över till närmevärden först efter det att du explicit matat in ett flyttal eller anropat en flyttalsfunktion.
3452/1928.0
1.79045643153527\displaystyle 1.79045643153527
Talet 2\sqrt{2} är irrationellt och har därför en oändlig icke-periodisk decimalutveckling. Med andra ord är det omöjligt att representera 2\sqrt{2} exakt som ett flyttal.
sqrt(2)
2\displaystyle \sqrt{2}
Funktionen n returnerar ett närmevärde till dess indata.
n(9840187/54611)
180.186903737342\displaystyle 180.186903737342
De 100 första siffrorna i 2\sqrt{2}.
n(sqrt(2), digits=100)
1.414213562373095048801688724209698078569671875376948073176679737990732478462107038850387534327641573\displaystyle 1.414213562373095048801688724209698078569671875376948073176679737990732478462107038850387534327641573
Med parenteser kan man ändra i vilken ordning räkneoperationerna ska utföras.
1234 * (567 + 890) / (77 - 11)
89896933\displaystyle \frac{898969}{33}
1234 * (567 + 890) / 77 - 11
179709177\displaystyle \frac{1797091}{77}
Potenser på formen xyx^y skrivs x^y. Det går också använda Pythons syntax: x**y.
12^34
4922235242952026704037113243122008064\displaystyle 4922235242952026704037113243122008064
12**34
4922235242952026704037113243122008064\displaystyle 4922235242952026704037113243122008064
Flera rader i samma inblock skriver respektive utdata på varsin rad i motsvarande utblock.
3 - 67 5 / 7^2
64\displaystyle -64
549\displaystyle \frac{5}{49}
Det ger en någon svårtläst utdata. Ett bättre alternativ är att separera utdata med komma, vilket ger en lista.
6 - 2^7, 12 * 4 + 7
(122\displaystyle -122, 55\displaystyle 55)
Konstanterna π\pi och ee, den imaginära enheten ii och oändlighet är definierade i Sage som pi. e, i respektive oo.
pi n(pi)
π\displaystyle \pi
3.14159265358979\displaystyle 3.14159265358979
e e^1.0
e\displaystyle e
2.71828182845905\displaystyle 2.71828182845905
i^2
1\displaystyle -1
sqrt(-1)
i\displaystyle i
oo
+\displaystyle +\infty
1/oo
0\displaystyle 0
En klassisk likhet är eπi+1=0e^{\pi i} + 1 = 0.
e^(pi * i) + 1
0\displaystyle 0
Artimetik med komplexa tal är implementerat i Sage.
(3 + 4*i) * (11 - 7*i) / (8 + i)
12365i+51165\displaystyle \frac{123}{65} i + \frac{511}{65}
Genom att sätta implicit_multiplication till sant så tolkas mellanslag som multiplikation där det i sammanhanget är en möjlig tolkning.
implicit_multiplication(True)
12 5
60\displaystyle 60