CoCalc Public FilesSage genom exempel / Anonyma_funktioner.sagewsOpen with one click!
Author: Robert Nyqvist

Anonyma funktioner

Ibland ska man bara använda en funktion en gång och att då tilldela funktionen ett funktionsnamn är onödigt. Man kan med operatorn lambda definiera en så kallad anonym funktion. d.v.s. en funktion utan namn. En metod som bl.a. är användbart vid funktionalprogrammering.
Det går även att använda lambda vid definition av funktioner.
fkn = lambda x : x^2 - 3
Efter lambda listar man de variabler som ska ingår i argumentet till funktionen och efter kolon anger det uttryck som ska exekveras vid funktionsanrop.
fkn(5)
22
Det går bra att ha flera variabler.
fkn = lambda x, y : x - 2*y
fkn(3, 2)
-1
För mer information om anonyma funktioner se avsnittet Funktionalprogrammering.