Open with one click!

Andra programmeringsspråk

Förutom Python kan du i CoCalc även programmera i bland annat C, C++, Fortran, Go, Haskell, Java, Lua och Perl. Du kan även skriva dokument med LaTeX.
Låt oss med ett exempel visa hur man skriver ett program i C som beräknar summan k=112345k. \sum_{k=1}^{12345} k. Vi skapar en ny fil med filnamnet summa.c och skriver in följande kod i den.
#include int main(void) { int S, k; S = 0; for (k = 1; k <= 12345; k++) { S += k; } printf("Summa: %d\n", S); return 0; }
Därefter skapar vi en terminal via fliken New. Vid prompten kan vi nu kompilera och exekvera programmet.
~$ ~$ gcc summa.c -o summa ~$ ./summa Summa: 76205685 ~$
Vi kan även definiera funktioner och compilera dem som Cython.
%cython def summa() : cdef int S, k S = 0 for k in xrange(1, 12346) : S = S + k return S
Defined summa
Auto-generated code...
summa() # testkörning
76205685
En kompilerad funktion är betydligt snabbare än motsvarande kod i Python.
%timeit summa()
625 loops, best of 3: 40.1 ns per loop
%timeit S = 0 for k in xrange(1, 12346) : S = S + k
125 loops, best of 3: 5.31 ms per loop