SharedZFP / PravdepodobnosťOpen in CoCalc
RozdeleniePriemeru.ipynb
CisloPi.ipynb
Kocka.ipynb
RozdeleniaSpracovanieChyb.ipynb
Minca.ipynb
HladanieNormalnehoRozdelenia.sagews