SharedProjectRosa / Molecules / poging1.1.pyOpen in CoCalc
import sys
import numpy as np
from itertools import permutations as perm

rmsd_list=[1000]
final_atom_names=[]

def rmsd(V, W):
  """
  Calculate Root-mean-square deviation from two sets of vectors V and W.

  Parameters
  ----------
  V : array
    (N,D) matrix, where N is points and D is dimension.
  W : array
    (N,D) matrix, where N is points and D is dimension.

  Returns
  -------
  rmsd : float
    Root-mean-square deviation

  """
  D = len(V[0])
  N = len(V)
  rmsd = 0.0
  for v, w in zip(V, W):
    rmsd += sum([(v[i] - w[i])**2.0 for i in range(D)])
  return np.sqrt(rmsd/N)

def calculator(initial_file, final_file):

  p_atoms, p_all = "xyz", initial_file
  q_atoms, q_all = "xyz", final_file 
  #de ingelezen data

  # Calculate 'dumb' RMSD
  normal_rmsd =rmsd(p_all[:], q_all[:])
  if normal_rmsd < rmsd_list[0]:
    rmsd_list[0] = normal_rmsd 
    #de calculator
    return normal_rmsd

#--------------------------- inlezen --> xyz file 1 is altijd de initial file, xyz file 2 is altijd de final file

def inread(file_xyz, list_coordinates, list_names, initial):
  filename = file_xyz
  datafile = open(filename)

  lines= list(datafile.readlines())

  if initial == True:
    molecule_length.append(int(lines.pop(0).rstrip()))
    #hier isoleren we de molecuul lengte van het initial-molecule.
  elif initial == False:
    lines.pop(0) #haalt het eerste element uit de lijst, dit is de lengte van het molecuul
  else:
    print("Fourth statement should be True or False")

  for line in lines: 
  #lines bestaat uit een lijst met elk atoom en zijn coordinaten als apart element in deze lijst
    list_coordinates.append(map(str, line.split())) 
    #maakt van elk atoom en zijn coordinaten een aparte lijst en zet deze in een overkoepelende lijst (initial_molecule). 
  list_coordinates.pop(0) 
  #haalt het eerste element uit de lijst omdat dit een n/ was dus dit resulteert nu in een lege lijst

  for atoms in list_coordinates:
     list_names.append(atoms.pop(0).rstrip()) 
    #verwijdert uit alle lijsten in initial_molecule het eerste element (de atoomnaam) en plaatst deze in de lijst atom_names. 

  for atoms in list_coordinates: 
  #maakt van alle overgebleven coordinaten in initial_molecule een float
    for i, coordinates in enumerate(atoms):
      atoms[i]= float(coordinates)

#--------------------------- permuteren en vergelijken
#dit wordt de lijst waar elke keer het gepermuteerde molecuul in opgeslagen gaat worden
def permutate_and_calculate(molecule_length, initial_molecule_coordinates ,final_molecule_coordinates, final_atom_names):
  

  permutated_final_molecule=[] 
  permutated_atom_names=[]  
  counter = 0
  
  for i in perm(range(molecule_length)):
  #deze loop gaat elke keer 1 finial molecule permuteren en dan vergelijken met het initial molecule
  #i: lijst met permutatie nummers (bv: 1,2,3,4,5)
    for j in i:
    #j: is dit cijfer individueel
      permutated_final_molecule.append(final_molecule_coordinates[j])
      #haalt uit de final_molecule lijst de coordinaten met de indexen die hij krijgt via j
      permutated_atom_names.append(final_atom_names[j])  
      #haalt uit de atom_names_final lijst de atoom namen met de zelfde indexen die hij krijgt via j
    permutated_final_molecule= np.asarray(permutated_final_molecule) 
    #maakt van de final_molecule_lijst een array (is nodig als input)
    if calculator(initial_molecule_coordinates, permutated_final_molecule) != None: 
    #als de nieuwe berekende rmsd groter is dan de vorige returned het progamma een none, anders returned hij de nieuwe rmsd
      better_list[0] = permutated_atom_names
      better_list[1] = permutated_final_molecule
    permutated_final_molecule=[] 
    #leegt de lijsten zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden
    permutated_atom_names=[]
    counter += 1
  print ("Hij heeft {} loops gerunt".format(counter))


molecule_length=[]
initial_molecule = []
atom_names = []

inread(sys.argv[1], initial_molecule, atom_names, True)

final_molecule= []
atom_names_final = []

inread(sys.argv[2], final_molecule, atom_names_final, False)

initial_molecule= np.asarray(initial_molecule) 
#maakt van de lijst met lijsten met coordinaten een array.

better_list=[0,0]

permutate_and_calculate(molecule_length[0],initial_molecule, final_molecule, atom_names_final)
print (better_list[0])
print (better_list[1])