CoCalc Public FilesEV_ALIM_HESAPLARI / yakit_tuketim.htmlOpen with one click!
Author: Mesut Karakoç
Views : 77
Compute Environment: Ubuntu 18.04 (Deprecated)
yakit_tuketim

YAKIT HESAPLARI

http://arabamkacyakar.com/renault/symbol/ortalama-yakit-tuketimi/448

Fabrika Verileri

Ortalama Yakıt Kaç Kuruş
Şehir içi: 4.4 lt/km 21 kuruş/km
Şehir dışı: 3.7 lt/km 18 kuruş/km
Ortalama: 3.9 lt/km 19 kuruş/km

Test Sürüşü Verileri

Ortalama Yakıt Kaç Kuruş
Şehir içi: 5.5 lt/100km 26 Kuruş/km
Şehir dışı: 4.4 lt/100km 21 Kuruş/km
Ortalama: 4.9 lt/100km 23 Kuruş/km

Yakıt fatura resimleri

Yakıt Faturaları 1 2

In [7]:
#    H: Hacim (LT: Litre)
#   BF: Birim Fiyat (LT/TL) [TL: Türk Lirası]
#    V: Vergi Yüzdesi
#   Yol: Katedilen Yol
#GGAAYYYY: Tarih
#  SSDD: Saat

yakitKayit = \
{#No:[  H ,  BF , V,  Yol, GGAAYYYY , SSDD], 
  1:[41.190, 4.880, 18, 609.5, "05102017", "2305"],
  2:[35.540, 4.880, 18, 566.9, "15102017", "2147"],
  3:[49.513, 5.080, 18, 776.9, "02112017", "1001"]
 }
In [75]:
HYol_ort = 0.
print "Birim Fiyat BF Vergi  Hacim  Toplam F  TF Vergi  Alınan Yol   AY/H   H/AY    H/AY   Birim Fiyat/Yol"
print "  (TL)    (TL)    (lt)   (TL)    (TL)    (km)   (km/lt)  (lt/km) (lt/100 km)   (kr/km)"
for i in yakitKayit.keys():
  H = yakitKayit[i][0]
  BF = yakitKayit[i][1]
  Yol = yakitKayit[i][3]
  TOP = H*BF
  TOP_vergi = .18*TOP/1.18
  BF_vergi = .18*BF/1.18
  YolH = Yol/H
  HYol = 1./YolH
  TOP_Yol = 100*TOP/Yol
  HYol_ort += 100.*HYol
  print "%8.3f %11.3f %9.3f %10.3f %10.3f %10.3f %11.3f %7.3f %9.3f %13.3f"%(BF, BF_vergi, H, TOP, TOP_vergi, Yol, YolH, HYol, 100*HYol, TOP_Yol)
Birim Fiyat BF Vergi  Hacim  Toplam F  TF Vergi  Alınan Yol   AY/H   H/AY    H/AY   Birim Fiyat/Yol
  (TL)    (TL)    (lt)   (TL)    (TL)    (km)   (km/lt)  (lt/km) (lt/100 km)   (kr/km)
  4.880    0.744  41.190  201.007   30.662  609.500   14.797  0.068   6.758     32.979
  4.880    0.744  35.540  173.435   26.456  566.900   15.951  0.063   6.269     30.594
  5.080    0.775  49.513  251.526   38.368  776.900   15.691  0.064   6.373     32.376
In [59]:
print "100 km'de harcanan ortalama yakıt = %.3f lt/100 km"%(HYol_ort/len(yakitKayit))
100 km'de harcanan ortalama yakıt = 6.467 lt/100 km
In [0]: