Powered by CoCalc
1) вихідні дані для графіка в векторах

маємо функцію y(x) що представлена таблично:

x y(x)
0.1 11
0.2 12
0.3 13
0.4 14

побудуємо її графік. Перепишемо дані з кожного стовпчика в два окремих вектора

x=[0.1 0.2 0.3 0.4];
y=[11 12 13 14];
plot(x,y)
title('Simple Graphics')
xlabel('x')
ylabel('y')

додамо маркери

plot(x,y,'-o')
title('Simple Graphics')
xlabel('x')
ylabel('y')

Якщо не передавати вектор x в команду plot(y), для координат y=[11 12 13 14] значення координат по осі абсцис будуть обрані автоматично як x=[1 2 3 4]

plot(y)
title('Simple Graphics')
xlabel('x')
ylabel('y')

Покращімо зовнішній вигляд графіка.
Закачайте в теку з вашим ноутбуком файл niceplot.m

plot(x,y,'-o')
title('Simple Graphics')
xlabel('x')
ylabel('y')
niceplot
2) вихідні дані для графіка в текстовому файлі

В теці з вашим ноутбуком створіть текстовий файл з ім'ям dat1.txt. В цьому файлі введіть в стовпчик наступні числа: 100 101 102 110
Команда load('dat1.txt') прочитає числа з цього файлу, дописавши перед нею y=... ми збережем ці числа в векторі з ім'ям y

y=load('dat1.txt');

перевіремо що в векторі y були збережені потрібні числа

y
y = 100 101 102 110

Будуємо графік

plot(y)
title('Simple Graphics')
xlabel('x')
ylabel('y')
niceplot
3) Графік математичної функції

побудуємо графік функції y(x)=3x2y(x)=3x^2
в точках x=-5,-4.9,-4.8,....5

x=-5:0.1:5;
y=x.^2;
plot(x,y)
title('function y=x^2')
xlabel('x')
ylabel('y')
niceplot

скопіюємо "праву половину" параболи в нові вектори x1,y1. Для цього подивимося в яких комірках розташовані потрібні елементи в векторах x та y (тобто координати точок правої половини графіка)

plot (y)
xlabel('indexes')
ylabel('y')
niceplot

потрібні елементи розташовані в комірках з 50 (приблизно) по останню

x1=x(50:end);
y1=y(50:end);
plot(x1,y1)
title('function y=x^2')
xlabel('x')
ylabel('y')
niceplot